Profil firmy


Naša firma pôsobí už od roku 1989. Realizujeme závlahové systémy po celom území Slovenskej republiky.
Poskytujeme kvalitné služby, čoho odrazom je spokojnosť našich zákazníkov.
Po vypracovaní projektu, vo viacerých alternatívach riešení závlahy, sme ochotní pristúpiť na úpravy a návrhy majiteľa v záujme spokojnosti oboch strán. Snažíme sa pracovať kvalitne za rozumnú cenu v dohodnutom termíne.
Zákazníkov získavame i na základe dobrých referencií.
Každoročne prezentujeme firmu na výstave Agrokomplex Nitra (výstavná plocha L1), kde prakticky predvádzame celý sortiment závlahových častí systémov.
Spolupracujeme s partnerskými výsadbárskymi firmami a v spolupráci s nimi sme schopní uskutočniť realizáciu i na kľúč.

Zabezpečíme i odburinenie dlažby a chodníkov - chemickým granulovaným ekologickým prípravkom s vysokou účinnosťou.